„Nowy model opracowania zbiorów oparty o deskryptory Biblioteki Narodowej”

W dniu 1 października 2018 r. bibliotekarze z powiatu dąbrowskiego uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu zorganizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Brniu, dotyczącym zmian w katalogowaniu książek związanych z wprowadzeniem deskryptorów Biblioteki Narodowej. Szkolenie przeprowadził Pan Wojciech Kowalewski, bibliotekarz i nauczyciel akademicki w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przewodniczący Konsorcjom Bibliotek – Użytkowników Systemów Sowa oraz członek Zespołu ds. Rozwoju Deskryptorów BN.

Dyskutowano o sposobach dotarcia młodego czytelnika w sposób szybki i bezpośredni do katalogów (z komputera, smartfona oraz bezpośrednio z google.com). Poruszony został temat zrozumiałej i przyjaznej dla czytelnika informacji. Omówiono nowy sposób na opracowywanie treści dokumentów, polegający na stosowaniu krótkich kategorii, zawierających nazwy w języku naturalnym za pomocą bardzo prostych pojęć, tzw. słów kluczowych.
Deskryptory wymuszają wprowadzenie nowych zasad opracowywania dokumentów dlatego takie szkolenia są niezbędne dla dalszej pracy bibliotekarzy.