Młodzież szkolna na lekcji bibliotecznej

W dniu 19 września 2018 r. uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu wraz z opiekunem Barbarą Grzebieniowską wzięli udział w lekcji bibliotecznej. Przybyłych powitała dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Małgorzata Bułat, następnie starszy bibliotekarz Małgorzata Starzec wygłosiła prelekcję o roli i zadaniach biblioteki powiatowej. Wymienione zostały różne formy pracy placówki na rzecz bibliotek gminnych np. uczestnictwo w imprezach i konkursach literackich, pomoc w inwentaryzacji i selekcji księgozbioru, organizację szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu dąbrowskiego przy współpracy z Biblioteką Wojewódzką w Krakowie.

Uczniowie zapoznali się z zasadami korzystania z księgozbioru biblioteki oraz elektroniczną bazą danych, przeglądnęli czasopisma lokalne, z których artykuły są wykorzystywane do tworzenia Małopolskiej Bibliografii Cyfrowej.
 
Młodzież wykazała duże zainteresowanie pracą biblioteki, zadawała pytania o rodzaje katalogów, znaczenie słowa sygnatura, ilość woluminów oraz o nowości wydawnicze znajdujące się w zbiorach biblioteki. Spotkanie zaowocowało pozyskaniem przez bibliotekę nowych czytelników.