VI Międzypowiatowa Konferencja dla Bibliotekarzy w Brniu.

W dniu 25 września 2017 r., w Centrum Polonii - Ośrodku Kultury Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się VI Międzypowiatowa Konferencja dla Bibliotekarzy. Spotkanie poświęcone było zagadnieniem „Kreatywnego myślenia" - wykład połączony z warsztatami.

Na konferencji zgromadzili się bibliotekarze z powiatu dąbrowskiego i tarnowskiego. Gościem spotkania była Magdalena Miller kulturoznawczyni, dziennikarka, była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach, latarniczka Polski Cyfrowej, certyfikowana fundraiserka. Konferencja rozpoczęła się prezentacją działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu z okazji jubileuszu 10-lecia placówki, której dokonała Ewa Drzazga – dyrektor. Po zakończeniu prezentacji bibliotekarze obu powiatów wręczyli Ewie Drzazga - dyrektorowi biblioteki adresy okolicznościowe z okazji jubileuszu oraz kwiaty z podziękowaniem za wieloletnią współpracę.

 

Kolejnym punktem konferencji był wykład oraz warsztaty na temat „ Kreatywnego myślenia'', przeprowadzone przez Magdalenę Miller. Bibliotekarze chętnie włączyli się w prowadzone zajęcia praktyczne. Po ich zakończeniu opinia o tak poprowadzonych warsztatach była bardzo pozytywna. Była to już VI edycja spotkań bibliotekarzy dwóch powiatów mających na celu nawiązywanie wzajemnej współpracy i wymianę doświadczeń.

 

Konferencja została zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną z siedzibą w Brniu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie.